Bezpečnost práce

Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Mondi Bags Štětí a.s.

Společnost využívá zkušeností svých zaměstnanců a vychází přitom z jejich angažovanosti, znalosti problematiky a řídících schopností ve shodě se základním zaměřením firmy, tj.:

Být tržně orientovanou společností, schopnou konkurovat i na nejnáročnějších světových trzích jakostí svých výrobků – papírových pytlů, papírových tašek a potištěného papíru, jakož i úrovní vztahu k životnímu prostředí a BOZP. V souvislosti s tím společnost považuje vztah k BOZP za nedílnou součást všech podnikatelských aktivit.

Mondi Bags Štětí a.s. se vrámci této politiky zavazuje:

 • předcházet všem nehodám, zraněním a nemocím z povolání
 • podnikat nezbytné kroky, vedoucí k poučení z nehod a k zabránění jejich opakování
 • konzistentně aplikovat standardy pro bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců společnosti
 • zajišťovat, aby všechny provozy měly zásadně bezpečná, dobře konstruovaná zařízení, vybavení a infrastrukturu

Společnost se dále angažuje v rozvoji a realizaci pozdějších zákonů a systému bezpečnosti, který jí pomáhá ve splnění všech závazků:

 • plnit platná ustanovení všech zákonů, nařízení, vyhlášek a jiných souvisejících závazků
 • udržovat systém managementu BOZP a v jeho rámci stanovit role, odpovědnosti a pravomoci tak, aby odpovědnost za uvedené oblasti byla nedílnou součástí celkové odpovědnosti vedoucích zaměstnanců na všech úrovních řízení
 • vést otevřený dialog se zaměstnanci, úřady a veřejností a poskytovat jim informace k pochopení politiky v oblasti BOZP
 • vést otevřený dialog se zaměstnanci, úřady a veřejností a poskytovat jim informace k pochopení politiky v oblasti BOZP
 • vést otevřený dialog se zaměstnanci, úřady a veřejností a poskytovat jim informace k pochopení politiky v oblasti BOZP
 • vést otevřený dialog se zaměstnanci, úřady a veřejností a poskytovat jim informace k pochopení politiky v oblasti BOZP
 • využívat systém vzdělávání a výcviku svých zaměstnanců ke zvyšování jejich uvědomění a znalostí v oblasti BOZP s důrazem na prevenci úrazů a snižování rizik
 • orientovat se při plánování a zavádění nových technologií podle nejnovějšího stavu techniky s důrazem na zavádění výrobků, procesů a služeb zlepšujících pracovní podmínky zaměstnanců
 • zahrnout problematiku pracovní úrazovosti jako kritérium hodnocení firemní kultury a dosáhnout toho, aby každý zaměstnanec cítil vlastní odpovědnost za pracovní úraz vzniklý jemu samotnému nebo na jím řízeném pracovišti.

Povinností a odpovědností nás všech je plnit požadavky této politiky a podílet se tak na neustálém zlepšování životního a pracovního prostředí.

ve Štětí, 15.1.2016 

                              Ing. Jindřich Krejčí

                              ředitel společnostiCZ EN

Kontakty

Mondi Bags Štětí a.s.
Litoměřická 272
411 08 Štětí
Tel.: +420 416 80 1111
Fax: +420 416 80 2071
Vyhledání výrobku


E-Procurement

© 2007 by Mondi