Jakost, životní prostředí

POLITIKA SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI A SYSTÉMU ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

Základní orientací a cílem společnosti Mondi Bags Štětí a.s. je být tržně orientovanou společností, schopnou v oborech svého podnikání konkurovat kvalitou svých výrobků a úrovní vztahu k životnímu prostředí i na nejnáročnějších světových trzích.

Společnost Mondi Bags Štětí a.s. se jako výrobce papírových pytlů, tašek a potištěného papíru v rámci politiky zavazuje:

 • zaměřovat se na zvýšené využívání moderních tržních, prodejních a řídicích metod. Při modernizaci strojního zařízení se orientovat na technologie výroby, procesů a služeb minimalizující negativní dopady na životní prostředí,
 • udržováním a trvalým zlepšováním efektivnosti systému managementu kvality udržet a posílit pozici společnosti na tuzemském a zahraničním trhu,
 • plnit stanovené prodejní cíle v daných segmentech a soustředit se na segmenty s vyšší přidanou hodnotou obalu, stejně tak jako následovat obalové trendy a inovace k uspokojení zákaznických potřeb,
 • k dosažení spokojenosti zákazníků trvale zvyšovat kvalitu výrobků a úroveň péče o zákazníka,
 • prohlubovat znalost, vědomost a utvářet vztah všech zaměstnanců společnosti ke kvalitě výrobků a k ochraně životního prostředí,
 • sdělovat zásady systému environmentálního managementu a vyžadovat jejich dodržování externími organizacemi zajišťujícími služby na pracovištích společnosti,
 • být v souladu s požadavky právních předpisů a jinými požadavky, které souvisejí s jakostí výrobků a ochranou životního prostředí,
 • komunikovat se státními úřady, zájmovými skupinami a veřejností,
 • k prevenci znečišťování životního prostředí a neustálému zlepšování systému environmentálního managementu s využitím modernizace a investic infrastruktury,
 • snižovat energetickou náročnost s ohledem na maximální využití výrobního zařízení,
 • snižovat energetickou náročnost s ohledem na maximální využití výrobního zařízení,
 • provádět důsledný rozbor spotřeby surovin a materiálů s důrazem na jejich maximální využití a snížení odpadu a výmětu, výmět se snažit uplatnit na trhu,
 • zaměřovat se na zvýšené využívání moderních tržních, prodejních a řídících metod. Při modernizaci strojního zařízení se orientovat na technologie výroby, procesů a služeb minimalizující negativní dopady na životní prostředí.

Dne: 9. 1. 2016 

                              Ing. Jindřich Krejčí

                              ředitel společnostiCZ EN

Kontakty

Mondi Bags Štětí a.s.
Litoměřická 272
411 08 Štětí
Tel.: +420 416 80 1111
Fax: +420 416 80 2071
Vyhledání výrobku


E-Procurement

© 2007 by Mondi